W związku z organizacją jubileuszowego XX Międzynarodowego Spotkania i Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF w dniach 17-19 kwietnia 2015 r. w Opolu obradowała Międzynarodowa Komisja Młodzieży CTIF.

10 marca 2015 r. w biurze Związku OSP RP w Warszawie miało miejsce posiedzenie zespołu powołanego do organizacji XX Międzynarodowego Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015.

13-14 lutego w Strażackim Ośrodku Szkoleniowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turawie koło Opola odbyło się spotkanie organizacyjne.

3 lutego w Urzędzie Miasta w Opolu odbyła się konferencja prasowa promująca organizacje XX Międzynarodowego Spotkania oraz XX Międzynarodowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF.